Källfördelning av PCB-7 i Bråviken

Denna rapport redovisar resultat från projektet "Källfördelning av miljögifter i Bråviken - en utvärdering av åtgärder för minskad föroreningsbelastning". Projektet genomfördes mellan augusti 2009 och mars 2011, med medel från Naturvårdsverkets Havsmiljöanslag. Simulering av Bråvikens 0-alternativ visar att sediment utgör den huvudsakliga källan för PCB-7 i de inre delarna. Även Motala Ström ger ett visst bidrag men i jämförelse med sedimenten tycks denna källa inte vara signifikant. I de yttre delarna kommer huvuddelen av PCB-7 från atmosfären samt från bakgrundsbelastningen i Östersjön. Genom påverkan från sediment i de inre delarna predikteras här något förhöjda PCB-halter i vattnet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__8&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss