Standardisering av metodik för övervakning av rödlistade kärlväxter

Denna rapport har tagits fram inom ramen för projektet ”Standardisering av metodik för övervakning av rödlistade kärlväxter” och vänder sig i första hand till miljöövervakningsansvariga på landets länsstyrelser och regionalt ansvariga för den floraväktarverksamhet som bedrivs runt om i landet. Syftet med projektet har varit att ta fram standardiserade metoder lämpliga att använda inom den befintliga floraväktarverksamhet. Fokus har lagts på en standardisering av de metoder som används i samband med mängduppskattning och lokalavgränsning. Dessa metoder, tillsammans med enhetliga rapporteringsrutiner vilket också föreslås i rapporten, motsvarar en miniminivå som bör uppfyllas för att kraven på miljöövervakning ska tillgodoses. Dessa metoder sammanfattas i bilaga 8 a-b och 9.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_19&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss