Miljöövervakning av grunda hårdbottnar i norra delen av Östersjöns vattendistrikt 2008

Rapporten redovisar resultatet från det andra året av det nya miljöövervakningsprogrammet för grunda vegetationsklädda hårdbottnar i norra delen av södra Östersjöns vattendistrikt. Miljöövervakningen sträcker sig från Källskärsområdet i sydligaste delen av Sörmlands skärgård ner till Kvädöfjärden i norra delen av Tjust skärgård. Inventeringen följer den nationella metoden för miljöövervakning av undervattensvegetation på grunda bottnar längs ostkusten (Naturvårdsverket 2004 och Kautsky, H. 1999). Klassningen av ekologisk status har gjorts utifrån bedömningsgrunderna i Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon (Naturvårdsverket 2007).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__11&context=27