Miljöövervakning av Östergötlands kalktorrängar uppföljning 2006-2007

Resultaten av uppföljningen visar på en svagt positiv trend vad gäller hävdstatusen på länets kalktorrängar. Hela 62 procent av lokalerna hävdades och den ohävdade arealen uppgick till endast 16 procent. Antalet hävdade lokaler har ökat från 19 till 23 stycken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__16&context=27