Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bottenfauna i Bulsjöån och Rödingehultesjön 2006

På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län har Medins Biologi AB under våren 2006 genomfört bottenfaunaundersökningar på fyra lokaler i Bulsjöån samt på en lokal i Rödingehultesjöns strandzon. I Rödingehultesjön undersöktes under hösten 2006 även två stationer i de djupare delarna av sjön. Det främsta syftet med undersökningarna var att värdera dessa vattenmiljöers naturvärden bland annat genom att finna förekomst av anmärkningsvärda arter. Provtagningen på lokalerna i Bulsjöån och på lokalen i Rödingehultesjöns strandzon utfördes enligt den standardiserade metoden SS-EN 27 828 (sparkprovtagning), medan provtagningen i Rödingehultesjöns djupare delar utfördes enligt den standardiserade metoden SS 02 81 90 (hugg med Ekmanhämtare).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__4&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss