Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trumgräshoppan (Psophus stridulus) i Östergötland 2006 – Status, hotbild och åtgärdsförslag

Trumgräshoppan (Psophus stridulus) är en art som varit relativt vanlig i naturbetesmarker, men som numera har försvunnit från många tidigare fyndområden. Den är rödlistad som ”starkt hotad” (EN) i Sverige med en 70-procentig minskning av antalet lokaler under de senaste decennierna. Östergötland har drygt hälften av landets kvarvarande populationer, vilket medför ett stort ansvar för bevarandet av arten. Rapporten är en sammanställning av den kända kunskapen i Östergötland, och syftar till att ge en överblick av trumgräshoppans status och hotbild, samt föreslå åtgärder som stärker artens bevarandestatus i länet. Systematiska inventeringar har skett vid fyra tillfällen under perioden 1992-2006 i Östergötland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_30&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss