Strandskogar vid Tåkern 2006

Detta uppdrag är utfört på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Fältarbetet har genomförts under juli och december månader 2006. Syftet med arbetet har varit att beskriva, naturvärdesbedöma och kartera skog inom Tåkerns naturreservat. I uppdraget har också ingått att göra förslag på skötsel för samtliga områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__24&context=27