Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rikkärr och kalkfuktängar i Östergötland

I Östergötland finns ett flertal rikkärrsytor, de flesta i västra länsdelen. Områdena varier från få kvadratmeter till flera hektar. Rapporten redovisar 61 områden, utom rikkärrsytor vid Tåkerns stränder. Denna rapport behandlar samtliga rikkärr och kalfuktängar som finns presenterade i Gustafsson (1972) och Tingavalls (1993) rapporter. Ny kunskap har kompletterat med områden. Tyngden i rapporten ligger på rikkärr som idag inte är skyddade. Flertalet områden har fältbesökts våren eller sommaren 2006, de flesta i samband med rådgivning till markägaren. Sammanställning av känd kunskap har genomförts, områdena har beskrivits och dess strukturer och arter har noterats. Rapporten har fått projektstöd för utveckling av landsbygden - främjande av miljö- och djurmiljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_23&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss