Kemikaliehandboken - en handbok i kemikaliehantering

Handboken är framtagen för att underlätta för både företag och myndigheter i frågor som rör kemikaliehantering. Tyngdpunkten ligger fortfarande på tekniska och praktiska lösningar för att förhindra kemikalieutsläpp men även arbetsmiljörelaterade krav beskrivs i handboken. Handboken är framtagen av "Kemikalier i Östergötland" som är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Östergötland, Arbetsmiljöverket distriktet i Linköping, Landstinget och kommunerna i Östergötlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_29&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss