Ej verkställda beslut och domar enligt 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionhindrade (LSS)

Länsstyreksen har sedan 1999 genom en enkätundersökning årligen kartlagt antalet ej verkställda domar och beslut enligt 9 §, lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). I denna rapport redovisas antalet ej verkställda domar och beslut den 31 december 2005 samt antalet avslagsbeslut som trots bedömt behov gjorts under 2005.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_22&context=27