Inventering av bottenfaunan i Östergötlands skärgård 2005

På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland genomförde Sveriges Vatttenekologer AB en inventering av bottenfauna i Östergötlands skärgård. Fältarbetet utfördes i fyra naturreservat under mitten av september 2005. I Bråvikens och Missjö naturreservat togs kvantitativa ramprov (20x20 cm) på vegetationsklädda hårdbottnar. I de två innerskärgårdslokalerna Eknöns och Licknevarpefjärdens naturreservat togs kvantitativa bottenfaunaprover på mjukbottnarna med van-Veen hämtare. Tre prov togs vid respektive lokal i djupintervallet 1-5 m. Provpunkternas lägen och koordinater framgår av Fig 1-1a-e och Tabell 4-1. Proverna analyserades med avseende på artsammansättning, abundans och biomassa (torrvikt).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__4&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss