Ej verkställda beslut och domar enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2003

Länsstyrelsen har de senaste åren enligt regleringsbrev haft regeringens uppdrag att rapportera antalet i länet ej verkställda beslut och domar enligt 9 §, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I år har uppdraget också omfattat att redovisa antalet avslag trots bedömt behov samt av Länsstyrelsen genomförda sanktionsärenden. Denna rapport utgör en del av ett projekt som genomförts inom ramen för Socialstyrelsens och länsstyrelsernas gemensamma program för social tillsyn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_12&context=27