Kommunernas planering för psykiskt funktionshindrade

Socialstyrelsen och samtliga länsstyrelser genomför tillsammans ett nationellt projekt för att utveckla och förbättra tillsynen av kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder. Målsättningen är bland annat att tillsynens bedömningar skall bli tydligare för kommunerna och kunna användas som ett stöd för deras verksamhetsutveckling. En granskning av landets samtliga kommuners övergripande planering av verksamhet för psykiskt funktionshindrade har genomförts under 2002. Granskningen genomfördes i form av en enkätundersökning. I denna rapport presenteras resultatet av enkätsvaren för samtliga kommuner i Östergötlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_17&context=27