Tvångsomhändertaganden enligt LVU 2001

Den här rapporten handlar om vårt samhälles mest utsatta barn och ungdomar. Om deras föräldrar eller de själva motsätter sig att få stöd och hjälp har samhället en skyldighet att tvångsmässigt ingripa enligt LVU och flytta barnen och ungdomarna hemifrån. Att genomföra insatser mot föräldrarnas eller den unges vilja är alltid förenat med svårigheter även om det för barnets eller den unges skull är nödvändigt. Det är samhällets skyldighet att se till att alla delar i den process som leder fram till ett omhändertagande, alternativt till beslut om att inte omhänderta ett barn, håller hög rättssäkerhet och kvalitet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_6&context=27