Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorg enligt 4 kap.1 § socialtjänstlagen

Enligt regeringens regleringsbrev för budgetåret 2002 har samtliga länsstyrelser uppdraget att till Socialstyrelsen återrapportera antalet i länet ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen per den 1 januari 2002. Redovisningen skall omfatta väsentliga insatser som gjorts för att minska antalet ej verkställda beslut och domar. Länsstyrelsen redovisar här rapporten, som dels är en sammanställning av kommunernas redovisningar och dels omfattar Länsstyrelsens kommentarer till resultatet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_9&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss