Tvångsomhändertaganden enligt LVM 2000

Länsstyrelsen har under en följd av år redovisat statistik avseende tvångsvård av missbrukare och denna rapport presenterar uppgifter avseende personer som varit föremål för åtgärder enligt Lag om vård av missbrukare, LVM, under år 2000. Som underlag till rapporten för 2000 har inhämtats uppgifter från Länsrätten samt via en enkät som besvarats av länets kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001__10&context=27