Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare LVM-ärenden 1999

Länsstyrelsen har under en följd av år redovisat statistik avseende tvångsvård av missbrukare och denna rapport presenterar uppgifter avseende personer som varit föremål för åtgärder enligt Lag om vård av missbrukare, LVM, under år 1999. Som underlag till rapporten för 1999 har inhämtats uppgifter från Länsrätten och via en enkät som besvarats av länets kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000__7&context=27