Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare LVM-ärenden 1998

(PUBLICERAD 1999) Länsstyrelsen har sedan 1984 redovisat LVM-statistik. Som underlag till rapporten för 1998 har inhämtats uppgifter från Länsrätten och via en enkät från länets kommuner (se bilaga 1). En viss differens finns i statistikmaterialet eftersom kommunerna vanligtvis redovisar sina ärenden utifrån öppnandedatum, då utredning inleds, medan Länsrätten utgår från datum då dom avkunnas. Differensen kommenteras i avsnitt 4.2 om ansökningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999__31&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss