Sammanfattning av Länsrapport avseende alkoholfrågor 1999

(PUBLICERAD 1999) Från att tidigare ha haft det direkta ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd är Länsstyrelsen numera regional tillsynsmyndighet med uppgift att ge råd och stöd åt kommunerna samt övervaka kommunernas verksamhet. Länsstyrelsen skall vidare sammanställa, systematisera och analysera utvecklingen av alkoholhanteringen i länet. Som ett led i uppgiften att sammanföra och analysera information på alkoholområdet skall Länsstyrelsen årligen avge en länsrapport till Alkoholinspektionen. Rapporten avser 1999 och är till huvuddelen en lägesbeskrivning av kommunernas tillstånds- och tillsynshantering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999__25&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss