Elfiske i strömmande vatten del 1 1996

Föreliggande rapport avser att redovisa förekomsten av fiskfaunan i de strömmande partierna av vattendragen i Linköpings, Mjölby, Ödeshögs och Boxholms kommuner i Östergötland. Tillsammans med kommunerna och länsstyrelsen har vattendrag med för fiskfaunan intressanta partier valts ut. En tidigare genomförd undersökning (Del 1) omfattade vattendrag i kommunerna Kinda, Åtvidaberg och Ydre (Tengelin 1994). Varje vattendrag har fältbesiktigats under somrarna 1994 eller 1995. De som be-dömts som intressanta har efter kontakt med markägaren elprovfiskats. Provfiskeresultat och bedömning av vattendragets värde för strömlevande fisk, samt naturvärden i övrigt, har beskrivits och protokollförts efter beprövade metoder, se avsnitt Metodbeskrivning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996__1&context=27