Inventering av skalbaggar i Ycke naturreservat

Flera hotade och intressanta arter hittades i området. Resultaten visar på att området har naturskogskaraktär, då flera av de funna arterna är knutna till skogar med mycket död barrträdsved rik på mycel med tickor på.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1994
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1994__4&context=27