Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

17 maj 2024 klocka 09.00 - 12.00

Fågellivsvandring i jordbrukslandskapet

Jordbrukslandskapet är en viktig livsmiljö för många av Sveriges häckande fågelarter såsom sånglärka, stenskvätta, rapphöns och ängshök. Flera av de fågelarter som är anpassade till att leva i odlingslandskapet har dock minskat i antal. Är du intresserad av lära dig mer om vilka fåglar som lever i jordbrukslandskapet, vilka åtgärder du kan göra för dem samt hur du kan skapa nya miljöer för fler lyckade häckningar?

Välkommen att följa med på en fältvandring om fåglar i jordbrukslandskapet.

Under ett gårdsbesök vandrar vi i åker- och betesmarker. Under vandringen får du lära dig mer om de fågelarter som lever i det östgötska jordbrukslandskapet och deras levnadssätt. Vi visar och diskuterar åtgärder och anpassningar som kan tillämpas för att gynna dessa och pratar om hur dessa kan knyta an till jordbrukarstöden.

Länsstyrelsen bjuder på kaffe/te samt smörgås.

För mer information samt informera om eventuella allergier kan du kontakta:

Angelica Weisner
E-post: angelica.weisner@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 54 92

Torbjörn Blixt
E-post: torbjorn.blixt@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 56 06

Var:
Maspelösa
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
15 maj 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 maj klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss