Regleringsområden för skotertrafik i Norrbottensfjällen

I Norrbotten finns tre olika typer av regleringsområden i fjällområdet; A, B och C-områden. I en del av dem får allmänheten inte alls köra snöskoter, i andra finns det skoterleder där körning är tillåten. Länsstyrelsen kan i enstaka fall ge dispens för att köra med motorfordon i regleringsområdena. A-områden: Här finns inga allmänna skoterleder och skotertrafiken är mycket starkt begränsad. B-områden: Här finns en till två allmänna skoterleder där det är tillåtet att köra snöskoter. C-områden: Här kan det finnas flera allmänna skoterleder och det kan också vara tillåtet att köra utanför led till fiskesjöar. Ta del av aktuella kartor och regler.

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss