Regional förvaltningsplan för järv 2022-2025

Syftet med dagens rovdjursförvaltning är att de stora rovdjuren ska finnas i så stort antal att arterna långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Syftet ska uppnås i takt med att samexistens mellan de stora rovdjuren och människan främjas samtidigt som skador förebyggs och begränsas. I Norrbottens län förekommer lodjur, björn, järv och kungsörn. Även varg förekommer sporadiskt i länet. Då rovdjuren kan röra sig över mycket stora ytor och inte begränsas av regionala indelningar är det viktigt att förvaltningen samarbetar över administrativa gränser och ser människan, rovdjuren och rovdjurens bytesdjur i ett sammanhang.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Jakt
  • Rovdjur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=657&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss