Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional handlingsplan för anpassning till förändrat klimat

Denna rapport är Länsstyrelsen i Norrbottens läns handlingsplan för anpassning till förändrat klimat. Handlingsplanen innehåller klimat- och sårbarhetsanalyser avseende klimatförändringens påverkan på myndighetens verksamhet, samt myndighetsmål för arbetet. Alla länsstyrelser ska inom sitt ansvarsområde och inom ramen för sina uppdrag, initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Detta enligt förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Strategi

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2020__5&context=31