Regional handlingsplan för anpassning till förändrat klimat

Denna rapport är Länsstyrelsen i Norrbottens läns handlingsplan för anpassning till förändrat klimat. Handlingsplanen innehåller klimat- och sårbarhetsanalyser avseende klimatförändringens påverkan på myndighetens verksamhet, samt myndighetsmål för arbetet. Alla länsstyrelser ska inom sitt ansvarsområde och inom ramen för sina uppdrag, initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Detta enligt förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2020__5&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss