Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kartläggning: social hållbarhet i Norrbottens län

Ramboll har haft i uppdrag av Enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen i Norrbottens län att kartlägga den sociala hållbarheten i länet med utgångspunkt i utmaningar och möjligheter. Kartläggningen har utgått ifrån att identifiera viktiga områden och grupper för att nå målen i Agenda 2030 och för att individers mänskliga rättigheter bättre ska respekteras. Kartläggningen baseras i huvudsak på indikatorer från den offentliga statistiken och har kategoriserats i sju temaområden. Som komplement till den statistiska analysen har forskningsrapporter och andra dokument använts som underlag som tillsammans med ett antal intervjuer och två workshops med aktörer från länet gett underlag till rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=385&context=31