Kartläggning: social hållbarhet i Norrbottens län

Ramboll har haft i uppdrag av Enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen i Norrbottens län att kartlägga den sociala hållbarheten i länet med utgångspunkt i utmaningar och möjligheter. Kartläggningen har utgått ifrån att identifiera viktiga områden och grupper för att nå målen i Agenda 2030 och för att individers mänskliga rättigheter bättre ska respekteras. Kartläggningen baseras i huvudsak på indikatorer från den offentliga statistiken och har kategoriserats i sju temaområden. Som komplement till den statistiska analysen har forskningsrapporter och andra dokument använts som underlag som tillsammans med ett antal intervjuer och två workshops med aktörer från länet gett underlag till rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=385&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss