Bostadsmarknadsanalys Norrbottens län 2022

Länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys 2022 är en återrapportering enligt förordning (2011:1160) till regeringen och Boverket, men utgör även information till kommuner, byggföretag och andra aktörer med intresse för länets bostadsmarknad. Analysen baseras som tidigare år primärt på statistik och fakta från den årliga bostadsmarknadsenkäten från Boverket som kommunerna besvarar. Analysen över läget i läget bygger även i hög utsträckning på offentlig statistik från SCB och information från branschaktörer. I Norrbotten har de strategiska planeringsfrågorna har fått en ökad betydelse i länet de senaste åren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=315&context=31