Plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i Norrbotten

Planen innehåller vägledning och rekommendationer som kan användas som strategiskt underlag för att främja och samordna en ändamålsenlig utbyggnad av infrastruktur för icke fossila drivmedel i Norrbottens län. Den visar på vilka åtgärder som behövs så att omställningen till elfordon och förnybara drivmedel påskyndas. Denna plan utgör även en fördjupning av fokusområdet Fossilfria transporter i klimat- och energistrategin för Norrbotten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2020_1&context=31