Marin vegetationsinventering i Råneå och Kalix 2018

År 2018 utförde Sveriges Vattenekologer AB en inventering av vegetationsklädda havsbottnar i Råneå och Kalix skärgårdar på uppdrag av länsstyrelsen i Norrbotten. Denna inventering är en del av kunskapsuppbyggandet om förekomst och utbredning av arter och naturtyper i Råneå och Kalix skärgårdar. Dessa områden ingår som pilotområden i ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland i syfte att öka kunskapen om norra Bottenvikens havsområde. Inventeringarna har finansierats av Interreg Nord, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Fältundersökningen inkluderade vegetationsinventering på totalt 20 dyktransekter samt punktinventering av vegetation genom snorkling eller drop-video i totalt 100 punkter fördelade i Råneå och Kalix skärgårdar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2019__1&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss