Agenda 2030 - en broschyr om Globala målen för hållbar utveckling

En informationsbroschyr i A5-format som beskriver vårt arbete och uppdrag med Agenda 2030. Regeringens uppdrag: "Länsstyrelsen ska, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka för att sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå." Du kan även hitta mer länkar och informationsmaterial på vår webbsida .

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Samhälle
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2019__5&context=31