Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klimatförändringar och dess påverkan på miljöfarlig verksamhet och förorenade områden i Norrbottens län

I rapporten redovisas en översikt av framtida klimatförändringar för Norrbottens län samt dess påverkan på miljöfarliga verksamheter i länet. Generellt kommer temperatur och nederbörd öka, och i varierande grad inom länet. Dessa klimatförändringar kan innebära att vissa naturrelaterade processer, såsom översvämningar, erosion, skred och ras, ökar i frekvens och omfattning. Specifika objekt (miljöfarlig verksamhet och förorenade områden), vilka ligger inom riskområden för sådana naturolyckor och förlopp, har identifierats genom GIS-analys. Resultatet från analysen presenteras huvudsakligen i kartor och tabeller. En generell beskrivning av påverkan av klimatförändringar på dessa typer av objekt inkluderas i rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Natur
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2018__7&context=31