Bostadsmarknadsanalys för Norrbottens län 2018

Rapporten utgör en återrapportering enligt förordning till regeringen och Boverket men utgör även information till kommuner, byggföretag och andra aktörer. Behovet av bostäder är fortsatt stort i länet. Kommunerna gör bedömningen att det råder underskott på bostäder i hälften av länets fjorton kommuner. I Jokkmokk, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå verkar trycket på bostadsmarknaden i sin helhet ha lättat något det senaste året. Övriga kommuner har inte ändrat sin bedömning av bostadsmarknadsläget i kommunen som helhet. Ingen av Norrbottens kommuner bedömer att det finns ett överskott på bostadsmarknaden i kommunen som helhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2018__6&context=31