Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sirččám - Inledande dokumentation inom övervakningsprogam för Sveriges palsmyrar

I denna rapport redovisas dokumentation av Sirččám, en palsmyr vid övre delarna av Kaitumälven, som ingår i den nationella miljöövervakningen av våtmarker inom Klimatrelaterad övervakning. Palsmyrarna har ett stort värde från naturvårdssynpunkt och de pågående klimatförändringarna är ett hot mot deras existens. Ett varmare klimat med ökad nederbörd bidrar till att den ständiga tjälen som bygger upp palsarna riskerar att smälta bort. Dokumentationen används för att utvärdera det nationella miljömålet Myllrande våtmarker och utgör även underlag för rapportering av bevarande status för naturtypen palsmyr.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__6&context=31