Klimatförändringar i Norrbottens län - areella näringar och ekosystemtjänster

DE GLOBALA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA kan påverka norra Sverige genom förändrade nederbördsmängder, ökade dygnstemperaturer, förhöjda vattennivåer och mer frekventa, extrema vädersituationer. Klimatförändringen berör samhällets alla sektorer. Det innebär i sin tur ökad sårbarhet för bebyggelse, infrastruktur, samhällsviktig verksamhet och inte minst näringsliv. Det varmare klimatet ger också nya möjligheter. Tillväxtsäsongen ökar i skogsbruk och jordbruk, den isfria tiden för sjöfart blir längre. Det svenska samhällets sårbarhet för klimatförändring beror främst på hur mycket klimatet förändras och hur snabbt det sker, men också på hur väl förberett samhället är för att möta förändringen. Vi behöver anpassa oss till framtidens klimat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=128&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss