Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Regional vattenförsörjningsplan för Norrbottens län

Planen, som dels består av en översikt av tillgängliga resurser och dels en beskrivning av kommande behov, ska stimulera kommunerna att ta fram egna vattenförsörjningsplaner och att göra lokala risk- och sårbarhetsanalyser. Dokumentet ger en beskrivning av nuläge, framtid och viktiga drickvattenresurser. Även påverkan och potentiella hot, förslag till åtgärder samt klimatförändringar tas upp. Planen berör även gränsöverskridande frågor (mellan kommuner, över länsgränsen och landsgränsen) och avslutats med rekommendationer för kommunernas fortsatta arbete med dricksvattenplanering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__12&context=31