Kartering av Sveriges palsmyrar

Palsmyrar är en säregen våtmarkstyp där palsarna utgör upp till 7 meter höga torvkullar som bildas genom tjällyftning. De förekommer i utkanten av permafrostens utbredningsområde och är mycket känsliga för förändringar i klimatet. I Sverige finns palsmyrar framförallt inom Norrbottens län. Det är en så kallad prioriterad naturtyp inom EU´s habitatdirektiv, vilket innebär att de har bedömts utgöra en av de mest hotade naturtyperna inom EU. Vart 6:e år skall Sverige rapportera till EU om bevarandestatusen för palsmyrar. Inför rapporteringen 2013 och med anledning av att klimatet under senare tid har förändrats i negativ riktning för palsmyrarna uppstod ett behov av en totalkartering av Sveriges palsmyrar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__7&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss