Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av myrfåglar i Norrbotten - Pilotstudie inom Biogeografisk uppföljning

EU:s art- och habitatdirektiv som listar ett antal arter och naturtyper som ska bevaras. Naturvårdsverket ansvarar och driver projektet Biogeografisk uppföljning som syftar till att etablera ett program för uppföljning av arter där sådan behövs men idag saknas. Denna rapport utgör en pilotstudie inom arbetet Biogeografisk uppföljning, delsystem fåglar. I studien har ingått att i Norrbottens inland inventera 25 slumpade punktrutter förlagda till öppna och särskilt blöta myrmarker större än 200 ha representerande naturtyperna myrsjöar (3160), öppna mossar och kärr (7140), och aapamyrar (7310). Syftet var att undersöka om dataunderlagen inom Svensk fågeltaxering kan väsentligt förbättras för ett antal mindre vanliga fågelarter föreslagna som typiska arter för dessa naturtyper.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__3&context=31