Gammelstadsviken - vattenvegetation och igenväxning under 90 år

En utredning om vattenvegetation och igenväxningsförlopp i Gammelstadsviken, en av Norrbottens bästa fågelsjöar. Genom att utnyttja äldre inventeringar av vattenväxter och jämföra dessa med senare kan vegetationsförändringar följas under 90 år. I det 90-åriga perspektivet har stora förändringar i makrofyternas artsammansättning och utbredning skett. Exempelvis fanns på 1920-talet fanns endast ett hundratal individer av bredkaveldun, idag dominerar arten totalt runt hela sjön. Ett stort antal undervattensväxter har successivt minskat sin utbredning och tillbakagången beror sannolikt på att vattenkvaliteten har försämrats. Bottnarna har blivit lösare och gyttjigare och kan på större djup och under vinterhalvåret ha syrefria förhållanden. Även den yttersta stranden har förändrats märkbart.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__3&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss