Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fågelinventeringar i Norrbottens län 1981-1996 inom Naturvårdsverkets program för miljökvalitetsövervakning (PMK)

I Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram 2009-2014 finns ett delprogram, Svensk fågeltaxering, som beskriver olika fågelarters antalsförändringar över tiden. Denna övervakning skall kunna påtala viktiga förändringar för allmänhet och berörda myndigheter samt följa upp miljömål. Svensk fågeltaxering har pågått sedan 1975, men i norra Sverige har inventeringarna inte haft tillräckligt god täckning förrän omkring år 2000. Av den anledningen saknas ett längre perspektiv för de nordliga länen. Äldre jämförelsebar fågelövervakning från länet finns dock. Under 1980- och 1990-talet genomfördes fågelinventeringar i ett antal referensområden som Naturvårdsverkets dåvarande miljöövervakningsprogram PMK hade upprättat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__6&context=31