Fågelinventeringar i Norrbottens län 1981-1996 inom Naturvårdsverkets program för miljökvalitetsövervakning (PMK)

I Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram 2009-2014 finns ett delprogram, Svensk fågeltaxering, som beskriver olika fågelarters antalsförändringar över tiden. Denna övervakning skall kunna påtala viktiga förändringar för allmänhet och berörda myndigheter samt följa upp miljömål. Svensk fågeltaxering har pågått sedan 1975, men i norra Sverige har inventeringarna inte haft tillräckligt god täckning förrän omkring år 2000. Av den anledningen saknas ett längre perspektiv för de nordliga länen. Äldre jämförelsebar fågelövervakning från länet finns dock. Under 1980- och 1990-talet genomfördes fågelinventeringar i ett antal referensområden som Naturvårdsverkets dåvarande miljöövervakningsprogram PMK hade upprättat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__6&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss