Miljögifter i abborre längs norra Sveriges kust Projekt X-151

På uppdrag av de fem länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Uppsala län har en studie för att bedöma miljögiftssituationen längs norrlandskusten ge-nomförts. Abborre har samlats in och analyserats från 32 områden längs kusten, från Fors-mark i söder till Haparandafjärden i norr (figur 1). Syftet med undersökningen är dels att se om det förekommer regionala skillnader i koncentrationer av miljögifter längs kusten och dels undersöka hur de uppmätta koncentrationerna förhåller sig mot kända referenser och före-slagna gränsvärden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__8&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss