Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Exploatering av stränder i Norrbottens kust- och skärgårdsområde. En förändringsstudie mellan år 2002 och 2009.

Denna rapport beskriver exploateringen av strandzonen i Norrbottens kust och skärgård. I studien ingår en zon på 100 meter ovanför och nedanför strandlinjen längs länets fastland och öar. I studien kvantifieras den exploatering som kan påverka livsmiljöerna för växt- och djurlivet i strandområdet i Norrbottens läns kust- och skärgård. Studien omfattar inte all exploatering utan ett antal parametrar som går att kartera via flygbilder eller befintliga kartor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__2&context=31