Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klimatstyrda sulfidoxidationer som orsak till surhet och höga metallhalter i vattendrag i norra Sverige

Kunskapen om och i vilken utsträckning sulfidoxidationer äger rum i norra Norrlands kustland är låg. Det finns inga studier som visar de vattenkemiska förändringar med avseende på normalparametrar och metaller som vattendrag och sjöar genomgår som ett resultat av sulfidoxidationer. Denna undersökning om förekomst, orsaker och effekter av oxidationer i sulfidrika sediment i Norrbottens kustland vilar på ett unikt vattenkemiskt provtagningsprogram omfattande 8 normalparametrar (pH, alkalinitet, färgtal, COD, sulfat, totalfosfor, totalkväve och konduktivitet) under åren 1990-2007 kompletterat med metaller under 2003-2007.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__14&context=31