Hit gick pengarna 2009

Den regionala tillväxtpolitiken avser att skapa förutsättningar för tillväxt, hållbar utveckling och god servicenivå för kvinnor och män i hela landet. Länsstyrelsens anslag för regionala tillväxtåtgärder som används till företagsstöd och regional projektverksamhet, bidrar till att uppfylla målen i den regionala tillväxtpolitiken. Under 2009 beslutades det om totalt 166,6 miljoner kronor i stöd ur anslaget för regionala tillväxtåtgärder varav 68,3 miljoner kronor avsåg företagsstöd och 98,3 miljoner kronor projektverksamhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Föreningar
  • Företagsstöd
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling
  • Projektstöd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__9&context=31