Inventering av fjällrufse - Tolypella canadenis - i fem sjöar i Norrbottens län, 2007

Fjällrufse är en kransalgsart som förekommer i Kanada, Alaska, Grönland, Ryssland samt i norra Skandinavien. Arten upptäcktes nyligen som ny art i Europa. Från Sverige är arten känd från endast sex lokaler i Norrbottens och Västerbottens län. Förekomsten av arten är således dåligt känd. Inventeringen är en del av arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__3&context=31