Särskilt skyddsvärda marina miljöer i Bottenviken, Norrbottens län

För länsstyrelsen i Norrbotten har arbetet med det marina miljömålet visat på behovet av en ökad kunskap om Bottenvikens olika marina naturtyper, förekomst, utbredning, status och skyddsvärde. Länsstyrelsen sökte därför medel från miljömålsrådet för att under perioden 2004 – 2006 öka kunskapen angående de befintliga naturtyperna i Bottenviken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__19&context=31