Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av strandsandjägare, Cicindela maritima, i Norrbottens län 2005-2006

Strandsandjägaren inventerades längs valda delar av Norrbottens älvdalar, kustland och skärgård för att belägga fynd, och om möjligt, uppskatta populationsstorlekar hos arten där den hittats. Antalet vuxna strandsandjägare i Norrbottens län uppskattas grovt från dessa inventeringar till 1000 individer. De största populationerna finns på öar i Luleå skärgård.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__9&context=31