En översikt över zooplankton i Norrbottens län och dess betingelser

En kompletterande undersökning till riksinventeringen av sjöar år 2000. I samband med den - av naturvårdsverket föranledda sjöinventeringen hösten 2000, tog länsstyrelsen tillfället i akt att även insamla kvalitativa håvprover av zooplankton. Av totalt besökta 669 sjöar kunde prov tas från 584. Syftet med undersökningen var att dels fylla ut luckor i tidigare regionala undersökningar av zooplanktons utbredning i länet, dels att söka möjliga samband mellan samtidigt analyserade miljöparametrar och olika arters uppträdande. I sista hand var målsättningen att få fram huruvida zooplankton kunde användas som miljöindikator.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__2&context=31