Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenmiljöer i Torneälvens avrinningsområde

Presentationsbroschur TRIWA I: Torne älvs avrinningsområde är gemensamt för Finland och Sverige och definieras av EU som ett internationellt vattendistrikt, enligt EG:s Ramdirektiv för vatten (2000/60/EC). Direktivet ger en ram för skyddet av inlandsytvatten, vatten i övergångszoner, kustvatten och grundvatten i alla EU-länder. Syftet är att förebygga försämring av vattenkvaliteten och att åtgärda påverkade vattenmiljöer. Europas vattenmiljöer ska nå upp till kraven för ”god ekologisk status” senast år 2015.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__22&context=31