Renbete och biologisk mångfald - kunskapssammanställning

Riksdagen har beslutat om ett miljömål för fjällen - Storslagen fjällmiljö. Det fokuserar på vegetationsskador, buller och områdesskydd och inga delmål finns om biologisk mångfald (bilaga 1). I samband med att det regionala arbetet med att följa upp miljömålen i Norrbottens län inleddes 2003 startade ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen och Centrum för biologisk mångfald. Syftet var dels att komplettera den nationella miljömålsuppföljningen med biologisk mångfald och dels att allmänt belysa fjällmålet från biologisk mångfaldssynpunkt. Även länsstyrelserna i Västerbottens och Jämtlands län har tidvis varit involverade i projektet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__15&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss