Nätprovfisken i Suolajärvi, Liehittäjäjärvi, Pirttijärvi och Pääjärvi 2005

TRIWA II: På uppdrag av länsstyrelsen i Norrbottens län utförde Fiskeriverket under 2005 provfiskeundersökningar med nät i Suolajärvi, Liehittäjäjärvi, Pirttijärvi och Pääjärvi, Torneälvens avrinningssystem. Syftet var att kartera fisksamhällenas artsammansättning, fisktätheter samt längdsammansättning hos de olika arterna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__12&context=31